هیدرولیک و فیلتراسیون – انواع فیلترها در مدار هیدرولیک

این مقاله در ده بخش و با هدف کمک به نشر آگاهی عمومی در زمینه فیلتراسیون سیستم‌های هیدرولیک منتشر می‌شود. هشت بخش از این مقاله پیش از این در سایت منتشر شده‌است. در این بخش، به بررسی انواع فیلترهای هیدرولیک بر اساس محل قرارگیری آن‌ها در مدارهای هیدرولیک خواهیم پرداخت.

خواندن مطلب

سیستم‌ بای‌پس در فیلتراسیون

در سیستم‌های مرتبط با سیالات رسیدن سیال به تجهیزات مورداستفاده مهم‌ترین رکن کار به شمار می‌رود. فیلترهای به‌کار رفته در این سیستم‌ها ممکن است دچار گرفتگی یا مشکلات دیگری شده و به هر دلیلی از کار بیفتند و در این صورت، سیال امکان عبور از آن را نخواهد داشت. در چنین حالتی، استفاده از مسیر جایگزین یا «بای‌پس» یکی از رایج‌ترین راه‌حل‌ها است.

خواندن مطلب

هیدرولیک و فیلتراسیون – راندمان و نسبت بتا

این مقاله در ده بخش و با هدف کمک به نشر آگاهی عمومی در زمینه فیلتراسیون سیستم‌های هیدرولیک منتشر می‌شود. هفت بخش از این مقاله پیش از این در سایت منتشر شده‌است. در این بخش، به تشریح تست مالتی‌پس برای تعیین نسبت بتا و راندمان فیلتر خواهیم پرداخت و چند ویژگی اصلی عامل صافی را با ذکر مثال مرور خواهیم کرد.

خواندن مطلب

هیدرولیک و فیلتراسیون – صافی و عامل صافی

این مقاله در ده بخش و با هدف کمک به نشر آگاهی عمومی در زمینه فیلتراسیون سیستم‌های هیدرولیک منتشر می‌شود. شش بخش از این مقاله پیش از این در سایت منتشر شده‌است. در این بخش، انواع صافی و مراحل فیلتراسیون بررسی خواهند شد.

خواندن مطلب

هیدرولیک و فیلتراسیون – آنالیز سیال

این مقاله در ده بخش و با هدف کمک به نشر آگاهی عمومی در زمینه فیلتراسیون سیستم‌های هیدرولیک منتشر می‌شود. پنج بخش از این مقاله پیش از این در سایت منتشر شده‌است. در این بخش، روش‌های متداول شمارش ذرات و آنالیز سیال بررسی خواهند شد.

خواندن مطلب

هیدرولیک و فیلتراسیون – تمیزی روغن هیدرولیک

این مقاله در ده بخش و با هدف کمک به نشر آگاهی عمومی در زمینه فیلتراسیون سیستم‌های هیدرولیک منتشر می‌شود. چهار بخش از این مقاله پیش از این در سایت منتشر شده‌است. در این بخش به استاندارد تمیزی سیال (ISO 4406) پرداخته خواهد شد.

خواندن مطلب

هیدرولیک و فیلتراسیون – انواع و منابع آلاینده‌ها (۲)

این مقاله در ده بخش و با هدف کمک به نشر آگاهی عمومی در زمینه فیلتراسیون سیستم‌های هیدرولیک منتشر می‌شود. سه بخش از این مقاله پیش از این در سایت منتشر شده‌است. در این بخش در ادامه بخش پیشین به انواع آلاینده‌ها و منابع ورود آن‌ها به سیستم‌های هیدرولیک خواهیم پرداخت. در بخش قبلی به ذرات جامد پرداخته شد و در این بخش به آب و هوا که دو مورد دیگر از آلاینده های سیستم های هیدرولیک به شمار می‌روند پرداخته خواهد شد.

خواندن مطلب

هیدرولیک و فیلتراسیون – انواع و منابع آلاینده‌ها (۱)

این مقاله در ده بخش و با هدف کمک به نشر آگاهی عمومی در زمینه فیلتراسیون سیستم‌های هیدرولیک منتشر می‌شود. دو بخش از این مقاله پیش از این در سایت منتشر شده‌است. در این بخش و بخش بعدی به انواع آلاینده‌ها و منابع ورود آن‌ها به سیستم‌های هیدرولیک خواهیم پرداخت. ذرات جامد که یکی از مهم‌ترین آلاینده‌های سیستم های هیدرولیک به شمار می‌روند در این بخش مورد بحث قرار خواهند گرفت و بخش بعدی به آب و هوا که از دیگر آلاینده‌های سیستم‌های هیدرولیک هستند پرداخته خواهد شد.

خواندن مطلب

هیدرولیک و فیلتراسیون – آسیب‌های ناشی از آلاینده‌ها

این مقاله در ده بخش و با هدف کمک به نشر آگاهی عمومی در زمینه فیلتراسیون سیستم‌های هیدرولیک منتشر می‌شود. یک بخش از این مقاله پیش از این در سایت منتشر شده‌است. در این بخش به آسیب‌ها و هزینه‌های ناشی از آلاینده‌ها در سیستم‌های هیدرولیک خواهیم پرداخت.

خواندن مطلب