فیلترهای سپراتور

فیلترهای سپراتور به واسطه جداسازی مایع از مایع یا مایع از گاز، نقش بسیار مهمی در حفظ اجزای سیستم‌های صنعتی و پنوماتیک دارند و از اجزای کلیدی این سیستم‌هابه شمار می‌روند. با توجه به فشار کاری بالا و نیاز به جداسازی مناسب، ساخت آنها نیازمند دقت بسیار زیاد و استفاده از مدیا و متریال قابل اطمینان است.

لیکوفیلتر فیلترهای سپراتور با جداسازی اطمینان بخش و با ویژگی های زیر را دراختیار صنعت می گذارد:

  • مدیای مناسب
  • جنس مناسب سر و ته
  • ماشین‌کاری مطلوب سر و ته
  • متریال مقاوم به فشار کاری
  • مواد آب بندی مرغوب
  • دقت بالا در ساخت