فیلترهای سوخت موتورهای زمینی

باتوجه به شرایط کاری موتورهای زمینی، فیلترهای المنتی لیکوفیلتر با ویژگی های زیر تولید می شوند:

  • عامل صافی(مدیا) از جنس متناسب با سوخت مصرفی
  • سر و ته آلومینیومی یا استیل
  • واشرهای مرغوب
  • ورق پانچ شده با ضخامت مناسب