فیلترهای صنعتی

فیلترهای صنعتی

هریک از دستگاه‌های صنعتی با توجه به نوع کارشان، از فیلترهای منحصر به فردی نظیر فیلترهای هیدرولیک، روغن، سوخت، هوا، سپراتور، غبارگیر و غیره استفاده می‌کنند. ممکن است این دستگاه‌ها و  فیلترهای مصرفی آن‌ها به تعداد بسیار کم و بصورت انحصاری در کشور موجود باشند.

اطلاعات بیشتر درباره فیلترهای صنعتی