سفارش محصول

پس از انتخاب محصول، برای سفارش یا کسب اطلاعات بیشتر با شرکت صنعتی لادن قزوین تماس بگیرید یا از فرم تماس پایین صفحه استفاده کنید.

تلفکس
۰۲۸ – ۳۳۵۵ ۴۱۰۸

تلفن همراه
۰۹۱۲ ۱۹۹ ۵۴۶۹

پست الکترونیک
info@ladanq.com

نشانی شرکت
قزوین – کیلومتر۴ جاده قدیم تهران – مجتمع صنعتی شهید رجایی – واحد ۲۹

کد پستی
۳۴۱۶۷۵۳۵۵۵