هیدرولیک و فیلتراسیون – تعیین تعداد و نوع فیلترهای موردنیاز در مدار

این مقاله در ده بخش و با هدف کمک به نشر آگاهی عمومی در زمینه فیلتراسیون سیستم‌های هیدرولیک منتشر می‌شود. نه بخش از این مقاله پیش از این در سایت منتشر شده‌است. در این بخش که بخش پایانی این سری مقالات است، با پرداختن به معیارهای انتخاب عامل صافی و محفظه فیلتر، به جمع‌بندی بخش‌های پیشین خواهیم پرداخت.

خواندن مطلب

هیدرولیک و فیلتراسیون – انواع فیلترها در مدار هیدرولیک

این مقاله در ده بخش و با هدف کمک به نشر آگاهی عمومی در زمینه فیلتراسیون سیستم‌های هیدرولیک منتشر می‌شود. هشت بخش از این مقاله پیش از این در سایت منتشر شده‌است. در این بخش، به بررسی انواع فیلترهای هیدرولیک بر اساس محل قرارگیری آن‌ها در مدارهای هیدرولیک خواهیم پرداخت.

خواندن مطلب

سیستم‌ بای‌پس در فیلتراسیون

در سیستم‌های مرتبط با سیالات رسیدن سیال به تجهیزات مورداستفاده مهم‌ترین رکن کار به شمار می‌رود. فیلترهای به‌کار رفته در این سیستم‌ها ممکن است دچار گرفتگی یا مشکلات دیگری شده و به هر دلیلی از کار بیفتند و در این صورت، سیال امکان عبور از آن را نخواهد داشت. در چنین حالتی، استفاده از مسیر جایگزین یا «بای‌پس» یکی از رایج‌ترین راه‌حل‌ها است.

خواندن مطلب