سیستم‌ بای‌پس در فیلتراسیون

در سیستم‌های مرتبط با سیالات رسیدن سیال به تجهیزات مورداستفاده مهم‌ترین رکن کار به شمار می‌رود. فیلترهای به‌کار رفته در این سیستم‌ها ممکن است دچار گرفتگی یا مشکلات دیگری شده و به هر دلیلی از کار بیفتند و در این صورت، سیال امکان عبور از آن را نخواهد داشت. در چنین حالتی، استفاده از مسیر جایگزین یا «بای‌پس» یکی از رایج‌ترین راه‌حل‌ها است.

خواندن مطلب