فیلتر هیدرولیک

فیلتر هیدرولیک فرمان

در مسیر گردش روغن هیدرولیک بین پمپ هیدرولیک و قطعات فرمان خودروهای سنگین، همواره مقداری خاک، گرد و غبار و ذرات حاصل از استهلاک اجزا، وارد روغن می‌شوند. به منظور حفظ شرایط فرمان پذیری، این ناخالصی‌ها را باید به کمک فیلتر مناسب، از مسیر گردش روغن هیدرولیک جدا کرد. قدرت بالای پمپ‌های هیدرولیک فرمان نیز باید در انتخاب مواد مناسب در ساخت فیلتر در نظر گرفته شود.

شرکت صنعتی لادن قزوین با دقت در انتخاب عامل صافی و مواد مصرفی مانند نوع و ضخامت ورق، چسب و واشرهای مورد نیاز، همواره فرمان پذیری مطلوب خودروهای سنگین را در نظر دارد.

فیلتر جک هیدرولیک

جک‌های هیدرولیک ماشین‌های راه‌سازی و کشاورزی به صورت مداوم با محیطی پر از گرد و غبار، خاک و انواع دیگر آلاینده‌ها در تماسند و بر اثر حرکت این جک‌ها، مقداری از آلاینده‌ها وارد مسیر روغن هیدرولیک می‌شوند. فیلتر جک هیدرولیک با تصفیه این روغن، کارکرد مناسب جک‌ها را تضمین می‌کند. در طراحی و ساخت این فیلترها، همواره قدرت پمپ‌های مربوطه و حفظ کیفیت روغن هیدرولیک را در نظر می‌گیریم.

شرکت صنعتی لادن قزوین با در نظر گرفتن شرایط کاری جک‌های هیدرولیک و قدرت بالای پمپ‌های هیدرولیک، فیلترهایی با کیفیت بالا را تأمین و تولید می‌کند.