فیلتر هیدرولیک فرمان

در مسیر گردش روغن هیدرولیک بین پمپ هیدرولیک و قطعات فرمان خودروهای سنگین، همواره مقداری خاک، گرد و غبار و ذرات حاصل از استهلاک اجزا، وارد روغن می‌شوند. به منظور حفظ شرایط فرمان پذیری، این ناخالصی‌ها را باید به کمک فیلتر مناسب، از مسیر گردش روغن هیدرولیک جدا کرد. قدرت بالای پمپ‌های هیدرولیک فرمان نیز باید در انتخاب مواد مناسب در ساخت فیلتر در نظر گرفته شود.

شرکت صنعتی لادن قزوین با دقت در انتخاب عامل صافی و مواد مصرفی مانند نوع و ضخامت ورق، چسب و واشرهای مورد نیاز، همواره فرمان پذیری مطلوب خودروهای سنگین را در نظر دارد.