فیلتر هوا

کیفیت و کمیت هوای ورودی به موتور به عنوان پرمصرف‌ترین ماده در عمل احتراق، تاثیر بسیار زیادی در راندمان موتور دارد. با توجه به وجود انواع ذرات جامد در اطراف موتور خودروها و امکان ورود آن‌ها به محفظه احتراق و صدمات ناشی از آن‌ها، وجود سیستم فیلتراسیون مناسب بسیار حیاتی است. انتخاب عامل صافی و اندازه متناسب با روزنه در کنار راندمان مطلوب، تاثیر بسیار زیادی در کارکرد و توان موتور خودروها دارد و هرچه شرایط کاری سخت‌تر و آلاینده‌ها بیشتر باشند، اهمیت این موضوع بیشتر خواهد بود. در این میان باید میزان رطوبت محیط و دامنه تغییرات آن نیز در نظر گرفته‌شود.

فیلترهای هوای بیرونی به عنوان فیلتر پایه نقش اصلی را در جداسازی آلاینده‌ها بر عهده دارند. این فیلترها با کمک فیلترهای هوای درونی، یک مجموعه کارآمد در سیستم فیلتراسیون به حساب می‌آیند.

فیلترهای هوای بیرونی، به دلیل اندازه بزرگ و قرارگرفتن در محل ورود هوا، آسیب پذیری بالایی دارند. به همین علت فیلترهای هوای درونی نیز در بیشتر موتورهای سنگین تعبیه شده‌اند تا در کنار کمک به عمل فیلتراسیون، درصورت آسیب دیدن فیلترهای بیرونی و تا زمان رفع عیب، از آسیب‌های جدی موتور جلوگیری کنند.

شرکت صنعتی لادن قزوین با در نظر گرفتن نوع کاربری و بیشترین محیط کاری هر خودرو، با انتخاب عامل صافی و سایر مواد اولیه متناسب با آن، مناسب‌ترین فیلترهای بیرونی و درونی را تولید و تأمین می‌کند.