امور بازرگانی

بخش بازرگانی شرکت صنعتی لادن قزوین در موارد زیر آماده همکاری است:

  • تأمین انواع فیلترهای خودرویی
  • تأمین انواع فیلترهای صنعتی
  • تأمین قطعات و مواد اولیه
  • تأمین ماشین آلات تولید فیلتر
  • اهداء نمایندگی
  • پذیرش نمایندگی از واحدهای تجاری و تولیدی