فیلترهای کیسه‌ای (بگ‌فیلتر) و غبارگیر

فیلترهای کیسه‌ای یا بگ‌فیلترهای لیکوفیلتر با انتخاب نوع کیسه‌ها بر اساس نوع آلاینده و درنظر گرفتن شرایط جریان هوای عبوری، قادرند با افت فشار اندک و راندمان بالا، ذرات جامد را از جریان هوای خشک جدا کنند.

فیلترهای کارتریجی غبارگیر لیکوفیلتر با برخورداری از مدیای مناسب و بهره‌مندی از سطح تصفیه بزرگتر نسبت به غبارگیرهای کیسه‌ای، بسیار مقرون به صرفه‌اند.
با بهره‌گیری از گروه کارشناسان لیکوفیلتر، امکان تبدیل فیلتر های کیسه ای به کارتریجی نیز میسر است.