فیلترهای فیلترپرس (فشاری)

لیکوفیلتر با در نظر گرفتن نوع دوغاب و ذرات جامد موجود در آن و انتخاب مدیای مصرفی با عمق فیلتراسیون مناسب در فیلترهای تعویضی سیستم فیلتر پرس، با جداسازی بهتر ذرات جامد از مایع، راندمان این فیلتراسیون را در صنایع شیمیایی، سرامیک، معدنی و فاضلاب بهبود می‌بخشد. مواردی که لیکوفیلتر به آنها توجه می کند عبارتند از:

  • توجه به نوع دوغاب
  • نوع ذرات جامد نیازمند جداسازی
  • جنس مدیای انتخابی
  • عمق فیلتراسیون