فیلترهای ذغال فعال (کربن اکتیو)

فیلترهای ذغال فعال یا کربن اکتیو لیکوفیلتر، با گرفتن گازهای آلاینده و جذب ترکیبات آلی فرار نظیر بنزن و فرمالدیید در حذف بوهای نامطلوب، کارآیی بالایی از خود نشان می دهند. این فیلترها در تصفیه بوهای نامناسب از محیطهای صنعتی، گلخانه‌ها، منازل، خودروها، محیط‌های آموزشی، بهداشتی و بیمارستانی از بهترین گزینه‌ها محسوب می شوند. از نکات برجسته فیلترهای کربن اکتیو لیکوفیلتر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • انتخاب ذغال فعال با عدد یونی مناسب
  • اندازه مناسب دانه های ذغال
  • بالا بودن سطح تماس