سروو فیلترها

سروومکانیزم از بخش‌های مهم سیستمهای هیدرولیک هستند و با دقت بالا دستورات سیستم را به اجرا می‌گذارند. سرووفیلترها در حفظ راندمان بالای این سیستم‌ها، نقش مهمی دارند. به همین دلیل اجزای این فیلترها باید با دقت بیشتری انتخاب و مونتاژ شوند. از نکات برجسته سروو فیلترهای لیکوفیلر عبارتند از:

  •  عامل صافی مناسب
  • متریال مناسب سر و ته
  • ماشین‌کاری دقیق سر و ته
  • کیفیت مطلوب واشرها و اورینگ ها
  • دقیق بودن نشیمنگاه اورینگ ها
  • استفاده از چسبهای مقاوم
  • دقت بالا در ساخت