جستجوی فیلتر هیدرولیک فرمان

برند خودرو را انتخاب کنید.

فیلترهای هیدرولیک

در مسیر گردش روغن هیدرولیک در خودروهای سنگین، همواره مقداری خاک، گرد و غبار و ذرات حاصل از استهلاک اجزا، وارد روغن می‌شوند. به منظور حفظ شرایط فرمان پذیری و همینطور تضمین کارکرد مناسب جک‌های هیدرولیک، این ناخالصی‌ها را باید به کمک فیلتر مناسب، از مسیر گردش روغن هیدرولیک جدا کرد.

اطلاعات بیشتر درباره فیلترهای هیدرولیک