تأمین ماشین‌آلات تولید فیلتر

شرکت صنعتی لادن قزوین بنا به سفارش، اقدام به تأمین مناسب‌ترین دستگاه‌های مرتبط با صنعت فیلتر می‌کند:

  • دستگاه‌های چین‌کن کاغذ
  • دستگاه‌های پانچ ورق
  • دستگاه‌های تولید لوله‌های اسپیرال
  • دستگاه‌های تست و آزمایشگاه