تماس با ما

برای دریافت مشاوره، کسب نمایندگی و کسب اطلاعات بیشتر در زمینه محصولات با شرکت صنعتی لادن قزوین تماس بگیرید:

تلفکس
۰۲۸ – ۳۳۵۵ ۴۱۰۸

تلفن همراه
۰۹۱۲ ۱۹۹ ۵۴۶۹

پست الکترونیک
info@ladanq.com

نشانی شرکت
قزوین – کیلومتر۴ جاده قدیم تهران – مجتمع صنعتی شهید رجایی – واحد ۲۹

کد پستی
۳۴۱۶۷۵۳۵۵۵